Retur & reklamation

Ångrar du ditt köp?

Vill du returnera din köpta vara? Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Enligt dessa har du som privatkonsument rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits.  

OBS! Ångerrätten gäller inte för beställningsvaror som har tillverkats eller väsentligt ändrats enligt dina särskilda önskemål.

Hur gör du när du har ångrat dig?

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut. 

Du har rätt att öppna och kontrollera varan, men i de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen kommer vi att debitera dig för denna värdeminskning. Varan ska enligt lag vara i så kallat väsentligen oförändrat skick. Det betyder att vi ska kunna sälja vidare varan till en ny kund.

Inom 14 dagar från den dag du har meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt, måste du returnera varan till Elisso AB/Glanna. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald av dig samt faktura/följesedel vara bifogad. Tänk på att du ansvarar för varan tills den når oss, alltså även under transporten. Skickar du tillbaka varor mot postförskott eller med andra efterkrav kommer vi inte att lösa ut dem.

Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp (exklusive returfrakten) som du har betalat för varan, inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalning behöver dock inte ske innan vi har mottagit varan.

Elisso AB/Glanna följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se
Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Även EU har en gemensam sida för lösning av tvister mellan konsument och företag, den hittar du på: http://ec.europa.eu/odr.

Vill du byta storlek eller färg?

Vid byten till annan vara eller storlek kan en mellanskillnad tas ut om den nya varan kostar mer än den du återlämnar. Uppge när du skickar tillbaka varan vad du önskar byta mot.

Huskatten Piffi

Trasig vara- går det på garantin?

Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara 3 år från inköpsdatum. Fel på en vara som du har köpt och som visar sig inom sex månader anses alltid vara ett ursprungligt fel. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste bevisa att felet är ursprungligt. 

Fel som till exempel beror på förslitning, vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande kan Elisso AB/Glanna inte hållas ansvarig för.

En reklamation ska göras hos Elisso AB/Glanna (butik@glanna.se) så snart som möjligt, dock senast inom 2 månader. Om felet är ursprungligt, det vill säga fanns där från början har du rätt att få varan reparerad eller utbytt.

Du betalar själv returfrakten.

Varukorg
Scroll to Top
Independently verified
184 recensioner